studiolab
 

הנטייה כיום, היא לצלם ולתעד כל אירוע - בין אם מדובר על אירוע עסקי ובין אם מדובר על אירוע משפחתי ומשמח.

באמצעות עריכת וידאו הופכים הצילומים הגולמיים לסרט המשמש לשימור האירוע - מטעמי נוסטלגיה וזיכרון לדורות או מטעמי תיעוד היסטורי. כך או כך, על מנת שהסרט באמת ילכוד את זיכרון האירוע בצורה טובה, עלינו לוודא כי הסרט הגולמי יצולם ברמה טובה וכן, שתבוצע עריכת וידאו איכותית על אותו סרט גולמי. בבואנו לבחור את עורך הוידאו שלנו, חשוב לשים דגש על מספר פרטים חשובים על מנת שהעבודה המשותפת, שלו ושלכם, תהה על הצד הטוב ביותר.

עריכת וידאו - מה חשוב לדעת?

שיתוף פעולה איכותי בין העוסקים בדבר - קיומה של שפה משותפת בין המשולש המורכב מהלקוח, צלם הווידיאו הגולמי ועורך הוידאו יביא לסרט המושלם .חשוב כי הלקוח יבהיר לצלם ולעורך את מטרת הסרט, אורכו הרצוי וכן הטון אותו הוא רוצה להעביר לצופה. באופן זה, יכווין הלקוח את הצדדים ויגרום להם להבין את תפקידם טוב יותר - הן מכיוון צילום הווידיאו והן מכיוון עריכת הוידאו.

*ביצוע "תיאום ציפיות" בין הצלם לבין עורך הוידיאו טרם האירוע - חשוב לקבוע כללי אצבע שיציב עורך הוידאו לצלם, על פי דרישות הלקוח כמובן, וכן לוודא התאמה בין ציוד הצילום וציוד עריכת וידאו. כך למשל, אם הצלם מצלם באיכות גבוהה HD אך נעשה שימוש בציוד עריכת וידאו רגיל, הסרט בסופו של התהליך לא יהיה באיכות גבוהה HD. מומלץ להעסיק צלם ועורך שעבדו בעבר ביחד כיוון שכך מידת ההתאמה ביניהם ידועה.

*הציוד בו ייעשה שימוש באירוע - חשוב לוודא כי ציוד עריכת וידאו שבו ייעשה שימוש הוא מתקדם ומעודכן - שימוש במחשבי עריכה חדישים ותוכנות מעודכנות יאפשרו קבלת תוצרים מקצועיים ואיכותיים. חשוב גם לוודא כי הצלם משתמש בציוד החדיש והמתוחזק ביותר (ציוד אלחוטי למניעת סיבוכי כבלים, סוללות חדשות וכדומה).

*בחירה באמנים - תחומי הצילום ועריכת וידאו הם תחומים 'פרוצים' העמוסים ב"חאפרים". על מנת לא ליפול ברשתו של אחד ולהתאכזב בקבלת הסרט המוגמר, כדאי לוודא כי הצלם ועורך הוידאו הינם אמנים בתחומם. מומלץ לראות דוגמאות של עבודות והמלצות מגובות ולא להסתפק בהצהרות על נסיון ותעודות התלויות קירות המשרד.